Pravila o privatnosti osobnih podataka

Ova Pravila o privatnosti osobnih podataka (u daljnjem tekstu - Pravila o privatnosti) primjenjuju se na sve informacije na web mjestuPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com, (u daljnjem tekstu - https://garden-hr.desigusxpro.com) smještenom na nazivu domenegarden-hr.desigusxpro.com (kao i njegove poddomene), mogu se upoznati s korisnikom dok koristi web stranicu garden-hr.desigusxpro.com (kao i njegove poddomene), programe i proizvode.

1. Definicija pojmova

1.1 U ovim Pravilima o privatnosti koriste se sljedeći izrazi:

1.1.1. «Administracija web mjesta"(U daljnjem tekstu Uprava) - zaposlenici ovlašteni za upravljanje web mjestomPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.comkoji organiziraju i (ili) vrše obradu osobnih podataka, kao i utvrđuju svrhe obrade osobnih podataka, sastav osobnih podataka koji se obrađuju, radnje (operacije) izvedene s osobnim podacima.

1.1.2. "Osobni podaci" - sve informacije koje se izravno ili neizravno odnose na određenu ili identificirajuću osobu (subjekt osobnih podataka).

1.1.3. "Obrada osobnih podataka" - svaka radnja (operacija) ili skup radnji (operacija) izvedenih pomoću alata za automatizaciju ili bez upotrebe takvih alata s osobnim podacima, uključujući prikupljanje, snimanje, sistematizaciju, akumulaciju, pohranu, pojašnjenje (ažuriranje, mijenjanje), vađenje, korištenje, prijenos (distribucija, pružanje, pristup), depersonalizacija, blokiranje, brisanje, uništavanje osobnih podataka.

1.1.4. "Povjerljivost osobnih podataka" obvezan je zahtjev Operatora ili druge osobe koja je stekla pristup osobnim podacima radi sprječavanja njihovog širenja bez pristanka subjekta osobnih podataka ili drugih pravnih razloga.

1.1.5. "Web stranicaPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com"Je zbirka međusobno povezanih web stranica smještenih na Internetu na jedinstvenoj adresi (URL):garden-hr.desigusxpro.comkao i njegove poddomene.

1.1.6. "Poddomene" su stranice ili skup stranica smještenih na domenama treće razine koje pripadaju portalu Ljetni stanovnici i vrtlari https://garden-hr.desigusxpro.com, kao i druge privremene stranice, na čijem su dnu kontakt podaci uprave

1.1.5. "Korisnik web mjestaPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com "(U daljnjem tekstu Korisnik) - osoba koja ima pristup web mjestuPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.computem interneta i korištenjem informacija, materijala i proizvoda web mjestaPortal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.

1.1.7. "Kolačići" su mali dio podataka koji šalje web poslužitelj i pohranjuje se na računalo korisnika, a koji web klijent ili web preglednik svaki put šalje na web poslužitelj u HTTP zahtjevu prilikom pokušaja otvaranja stranice odgovarajuće web stranice.

1.1.8."IP adresa" jedinstvena je mrežna adresa čvora u računalnoj mreži putem kojeg Korisnik pristupa https://garden-hr.desigusxpro.com.

2. Opće odredbe

2.1. Korištenje web stranice Portal za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com od strane Korisnika znači prihvaćanje ovih Pravila o privatnosti i uvjeta obrade osobnih podataka Korisnika.

2.2. U slučaju neslaganja s uvjetima Pravilnika o privatnosti, Korisnik mora prestati koristiti web stranicu Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.

2.3. Ova se pravila o privatnosti odnose na internetsku stranicu Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com. https://garden-hr.desigusxpro.com ne kontrolira i nije odgovoran za stranice trećih strana do kojih Korisnik može slijediti linkove dostupne na web portalu za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.

2.4. Uprava ne provjerava točnost osobnih podataka koje je dao Korisnik.

3. Predmet politike privatnosti

3.1. Ovim Pravilima o privatnosti utvrđuju se obveze Uprave za neotkrivanje i osiguranje zaštite povjerljivosti osobnih podataka koje Korisnik pruža na zahtjev Uprave prilikom registracije na web portalu za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com ili prilikom pretplate na informacijski e-mail E-mail lista.

3.2. Osobne podatke dopuštene za obradu prema ovim Pravilima o privatnosti Korisnik daje popunjavanjem obrazaca na web portalu za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com i uključuje sljedeće podatke:
3.2.1. prezime, ime, patronim korisnika;
3.2.2. Korisnikov telefonski broj za kontakt;
3.2.3. adresa e-pošte (e-pošta)
3.2.4. mjesto prebivališta korisnika (ako je potrebno)
3.2.5. fotografija (ako je potrebno)

3.3. https://garden-hr.desigusxpro.com štiti podatke koji se automatski prenose kada posjetite stranice:
- IP adresa;
- informacije iz kolačića;
- informacije o pregledniku
- vrijeme pristupa;
- referent (adresa prethodne stranice).

3.3.1. Onemogućavanje kolačića može rezultirati nemogućnošću pristupa dijelovima web mjesta koji zahtijevaju autorizaciju.

3.3.2. https://garden-hr.desigusxpro.com prikuplja statistiku o IP adresama svojih posjetitelja. Te se informacije koriste za sprečavanje, otkrivanje i rješavanje tehničkih problema.

3.4. Svi drugi osobni podaci koji nisu gore navedeni (povijest posjeta, korišteni preglednici, operativni sustavi itd.) Podložni su sigurnoj pohrani i neširenju širenja, osim kako je navedeno u odredbama. 5.2. ovih Pravila o privatnosti.

4. Svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika

4.1. Korisnikove osobne podatke Uprava može koristiti za sljedeće svrhe:
4.1.1. Identifikacija Korisnika registriranog na web portalu za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com radi daljnje autorizacije.
4.1.2. Omogućiti korisniku pristup personaliziranim podacima web stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.
4.1.3. Uspostavljanje povratnih informacija s korisnikom, uključujući slanje obavijesti, zahtjeva u vezi s korištenjem web stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com, obradu zahtjeva i zahtjeva od strane korisnika.
4.1.4. Utvrđivanje lokacije Korisnika radi sigurnosti, sprječavanja prijevara.
4.1.5. Potvrda točnosti i potpunosti osobnih podataka koje je pružio Korisnik.
4.1.6. Stvaranje računa za korištenje dijelova stranice Portala za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com, ako se Korisnik pristao stvoriti račun.
4.1.7. Obavijesti korisnika putem e-pošte.
4.1.8. Pružanje korisniku učinkovite tehničke podrške u slučaju problema povezanih s korištenjem web stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.
4.1.9. Pružanje korisniku, uz njegov pristanak, posebne ponude, biltene i ostale informacije u ime stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.

5. Metode i uvjeti obrade osobnih podataka

5.1.Obrada Korisnikovih osobnih podataka vrši se bez vremenskog ograničenja, na bilo koji zakonski način, uključujući i u informacijskim sustavima osobnih podataka koji koriste alate za automatizaciju ili bez korištenja takvih alata.

5.2. Osobni podaci Korisnika mogu se prenijeti ovlaštenim državnim tijelima samo na temelju i na način propisan zakonom.

5.3. U slučaju gubitka ili otkrivanja osobnih podataka, Uprava ima pravo ne obavijestiti Korisnika o gubitku ili otkrivanju osobnih podataka.

5.4. Uprava poduzima potrebne organizacijske i tehničke mjere kako bi zaštitila osobne podatke Korisnika od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, uništavanja, izmjene, blokiranja, kopiranja, distribucije, kao i od drugih nezakonitih radnji trećih osoba.

5.5. Uprava, zajedno s Korisnikom, poduzima sve potrebne mjere kako bi spriječila gubitke ili druge negativne posljedice nastale gubitkom ili otkrivanjem Korisnikovih osobnih podataka.

6. Prava i obveze stranaka

6.1. Korisnik ima pravo:

6.1.1. Donesite besplatnu odluku o pružanju svojih osobnih podataka potrebnih za upotrebu web stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com i pristanak na njihovu obradu.

6.1.2. Ažurirajte, nadopunite pružene podatke o osobnim podacima u slučaju promjena tih podataka.

6.1.3. Korisnik ima pravo primati informacije od Uprave u vezi s obradom njegovih osobnih podataka, ako takvo pravo nije ograničeno u skladu sa saveznim zakonima. Korisnik ima pravo tražiti od Uprave pojašnjenja svojih osobnih podataka, njihovo blokiranje ili uništavanje ako su osobni podaci nepotpuni, zastarjeli, netočni, nezakonito dobiveni ili nisu potrebni za navedenu svrhu obrade, kao i poduzeti zakonom propisane mjere zaštite njihovih prava. Da biste to učinili, dovoljno je prijaviti Upravu na navedenu adresu e-pošte.

6.2. Uprava je dužna:

6.2.1. Koristite dobivene informacije isključivo u svrhe navedene u odredbi 4. ove Politike privatnosti.

6.2.2. Osigurati da se povjerljivi podaci čuvaju u tajnosti, ne otkrivaju se bez prethodnog pismenog odobrenja Korisnika, kao i da ne mogu prodati, razmjenjivati, objavljivati ​​ili otkrivati ​​na druge moguće načine prenesene osobne podatke Korisnika, osim kl. 5.2. ovih Pravila o privatnosti.

6.2.3. Poduzmite mjere opreza za zaštitu povjerljivosti osobnih podataka korisnika u skladu s postupkom koji se obično koristi za zaštitu ove vrste podataka u postojećim poslovnim transakcijama.

6.2.4. Blokirajte osobne podatke koji se odnose na relevantnog Korisnika od trenutka kada ih korisnik zatraži ili zatraži, ili njegov zakonski zastupnik ili ovlašteno tijelo za zaštitu prava subjekata osobnih podataka za vrijeme provjere, u slučaju otkrivanja netočnih osobnih podataka ili nezakonitih radnji.

Odgovornost stranaka

7.1. Uprava koja nije ispunila svoje obveze odgovorna je za gubitke nastale od strane korisnika u vezi s nezakonitom uporabom osobnih podataka, u skladu sa zakonom, s izuzetkom slučajeva predviđenih u kl. 5.2. i 7.2. ovih Pravila o privatnosti.

7.2. U slučaju gubitka ili otkrivanja Povjerljivih podataka, Uprava nije odgovorna za ove povjerljive podatke:
7.2.1. Postala je javna domena prije gubitka ili objavljivanja.
7.2.2. Primljen je od treće strane dok ga nije primila Resursna uprava.
7.2.3. Objavljeno je uz pristanak korisnika.

7.3.Korisnik je u potpunosti odgovoran za poštivanje zahtjeva zakonodavstva Ruske Federacije, uključujući zakone o oglašavanju, zaštiti autorskih i srodnih prava, zaštiti zaštitnih znakova i uslužnih žigova, ali ne ograničavajući se na gore navedeno, uključujući potpunu odgovornost za sadržaj i oblik materijala.

7.4. Korisnik priznaje da je odgovoran za sve informacije (uključujući, ali ne ograničavajući se na: datoteke s podacima, tekstove itd.), Kojima može pristupiti kao dio web portala za ljetne stanovnike i vrtlare https: // fr.desigusxpro.com, odgovornost je osobe koja je pružila takve podatke.

7.5. Korisnik se slaže da informacije koje su mu pružene kao dio web stranice Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com mogu biti predmet intelektualnog vlasništva, čija su prava zaštićena i pripadaju drugim Korisnicima, partnerima ili oglašivačima koji objavljuju takve informacije na web portalu za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com.
Korisnik nema pravo mijenjati, iznajmljivati, prenositi na kredit, prodavati, distribuirati ili stvarati izvedene radove temeljene na takvom Sadržaju (u cijelosti ili djelomično), osim ako takvi postupci nisu izričito pismeno odobrili vlasnike takvog sadržaja u skladu s odredbe posebnog sporazuma.

7.6. U vezi s tekstualnim materijalima (člancima, publikacijama koje su javno dostupne na web portalu za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com) dopuštena je njihova distribucija, pod uvjetom da je data poveznica na https: // garden- fr.desigusxpro.com.

7.7. Uprava nije odgovorna korisniku za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu od strane korisnika kao rezultat brisanja, neuspjeha ili nemogućnosti spremanja bilo kojeg sadržaja i ostalih komunikacijskih podataka sadržanih na web portalu za ljetnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com ili se prenosi putem njega.

7.8. Uprava nije odgovorna za bilo kakve izravne ili neizravne gubitke nastale zbog: upotrebe ili nemogućnosti korištenja web mjesta ili pojedinih usluga; neovlašteni pristup korisnikovim komunikacijama; izjave ili ponašanje bilo koje treće strane na web mjestu.

7.9. Uprava nije odgovorna za bilo kakve podatke koje korisnik objavi na web stranici Portal za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com, uključujući, ali ne ograničavajući se na: podatke zaštićene autorskim pravima, bez izričitog pristanka vlasnika autorskih prava.

8. Rješavanje sporova

8.1. Prije odlaska na sud s zahtjevom za sporove koji proizlaze iz odnosa između korisnika i uprave, obvezno je podnijeti zahtjev (pismeni prijedlog ili elektronički prijedlog za dobrovoljno rješenje spora).

8.2. Primatelj zahtjeva u roku od 30 kalendarskih dana od dana primitka zahtjeva, pismenim ili elektroničkim putem, obavještava podnositelja zahtjeva o rezultatima razmatranja zahtjeva.

8.3. Ako se sporazum ne postigne, spor će se uputiti Arbitražnom sudu.

8.4. Na ovu Politiku o privatnosti i odnos između korisnika i administracije primjenjuje se trenutno zakonodavstvo.

9. Dodatni uvjeti

9.1. Administracija ima pravo izmjene ovih Pravila o privatnosti bez pristanka Korisnika.

9.2. Nova Pravila o privatnosti stupaju na snagu od trenutka kada su objavljena na Portalu za ljetne stanovnike i vrtlare https://garden-hr.desigusxpro.com, ako drugačijim Pravilnikom o privatnosti nije drugačije određeno.

9.3. Sve prijedloge ili pitanja vezana uz ovu Politiku privatnosti treba prijaviti:

9.4. Trenutačna pravila o privatnosti objavljena su na stranici na https://garden-hr.desigusxpro.com/politika.html

Sada gledanje


krastavci

rajčice

Bundeva